Kaçkarlar’da Keşifler

Kategori: Dağ Keşifleri | Mart 20, 2012
Kaçkarlar’da Keşifler için yorumlar kapalı

Çok geniş bir alana yayılan Kuzeydoğu Anadolu’nun yeşil tacı Kaçkar Dağları sportif anlamda keşfedilmeyi bekleyen onlarca zirveye sahip. Yeni zirveler keşfetme yolunda Kaçkar dağları’nın ıssız köşelerinde yaptığımız araştırmaların raporlarını bilginize sunmak istiyoruz.

Piramit (3363 m)

Piramit dağı adının da çağrıştıracağı gibi batıdan bakıldığında düzgün kenarlı eşkenar bir üçgen görünümündedir. Kenarların arasında kalan batı yüzü dik ve çok çürük bir duvardır.

Ulaşım: Pazar’da eski terminalin bulunduğu bölgeden her sabah 7-8 civarı Elevit’e araç kalkar.  Özel araba ile gelenler Pazar-Çamlıhemşin, Çamlıhemşin’den sağa sapıp Zil Kale-Çat Köyü  ve sola Elevit Köyü (1800m.) güzergahını izlemelidir. Elevit’ten güneye doğru yükselen vadi tırmanılmaya başlanır. Patika vadinin sağ yamaçlarında başlar ve takip edilmesi kolaydır. Patika bir süre sonra doğuya (sola) döner. Doğuya yöneldikten az sonra patika üzerinde Hacıvanak Köyü’ne ulaşılır. Köyden bulutsuz havalarda Piramit’i ve Batı Duvar’ını rahatlıkla görmek mümkündür. Elevit’ten kamp yeri yaklaşık 4 saat sürer. Kamp yeri dağın Batı Duvarı’nın dibindedir.

Rota: Kamp yerinden dağın solunda yani kuzeyinde kalan geçide doğru yükselinir. Geçitten uzakta çift zirveli Sönmez Tepe’yi görmek mümkündür. Buradan basitçe kuzey yüzüne dönülerek tırmanış yapılır. Büyük ve oynak kayaların üzerinden dikkatlice  tırmanılarak zirveye ulaşılır. Boşluk hissi yoktur. İzlenecek belirgin bir rota yoktur.

Malzeme: Kask

Zorluk: I-II

Süre: Kamptan zirveye ulaşmak yaklaşık 2  saat almaktadır.

İniş: Aynı rotadan inilebilcegi gibi dağın güney yüzünden de kolayca iniş yapılabilir. Ayrıca güney yüzünden sırt hattına inildiğinde İkiz Kuleler-Doğu Zirvesi’ne travers atılabilir.

Piramit Dağı’nın ilk sportif çıkışı büyük olasılıkla Tolga Kanık ve Ayhan Ağan tarafından 10 Ağustos 1999 tarihinde yapılmıştır. Piramit ismi de tırmanıcılar tarafından dağ batı yönünde bariz bir piramide benzediği icin koyulmuştur.

İkiz Kuleler Doğu (3246m) ve  Batı

Bu iki zirve Hacıvanak tarafından bakıldığında Piramit’in sağ tarafında (güneyinde) yer alan iki ayrı sivri kule olarak gözükür. Aslında İkiz Kuleler–Batı zirvesi diğerinden çok daha alçaktır. Bu zirvelerin batı yüzleri  diktir ve muhtemelen çıkışları yoktur.

İkiz Kuleler Doğu Zirvesi’ne kuzey veya güney sırtlarından tırmanmak mümkündür. Kamp yerinden başlanarak direkt kuzeyden zirveye çıkmak Piramit ve Kule arasında kalan dik ve çürük taş-kar kulvarını tırmanmak gerektireceğinden tehlikeli olabilir. Piramit’ten Kule’ye kuzey yönünden travers yapılabilir. Güney sırtından ulaşım ise  kamp yerinden güneye yönelip sırta çıkmak çok daha kolay olduğundan tercih edilebilir. Sırtlardan zirveye ulaşım için bir rota tarifi yoktur. Tırmanıcılar için sırttan zirveye belirgin bir rota tarifine gerek yoktur. Kulenin son beş metrelik etabı çok dik ve çok çürük olduğundan (çok büyük kaya blokları üst üste yığılı durmaktadır) tırmanılması oldukça tehlikelidir. Bu sebepten bu etap çıkılmayabilir.

Altıparmak (3472m) Güney Yüzü

Libler Gölü’nden tırmanışa başlanır. Klasik rotada olduğu gibi tüm sırt hatları aşıldıktan sonra son bir inişle dağın Güney Duvarı’nın altına gelinir. Doğu yününde görülen geçide doğru yükselinmeye başlanır. Geçide varmadan önce  yaklaşık yarı yolda solda kalan güney yüzüne girilir. Setler şeklinde giden yüz tırmanılır. (II+,III-) Görece kolay setler geride kaldıktan sonra güney duvarını boydan boya kaplayan yüksek  dik bir etabın önüne  gelinir. Bu kısım  yaklaşık 50 metre yüksekliğindedir. Burada sette en sola doğru yürünerek yukarı düz yükselen baca bulunur. (45 m. V- Sağlam, emniyet noktasi var) Baca aşıldıktan sonra kolay külahlardan 10 dakikada zirveye ulaşılır.

Süre: Kamp yerinden zirveye ulaşmak yaklaşık 3-4 saat almaktadır.

İniş: Klasik rotadan yapılır.

Malzeme: Kask, ara emniyet malzemeleri, sikkeler, ip.

Rotanın muhtemelen ilk çıkışı Ayhan Ağan ve Tolga Kanık tarafından 03 Eylül 2001 tarihinde yapılmıştır.

Tolga Kanık

Comments are closed.